naša spoločnosť

Spoločnosť DM Resustic Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1993. V roku 2003 prešla transformáciou. Neštátne zdravotnícke zariadenie DM Resustic Slovakia s.r.o.  zabezpečuje na základe pridelených licencií ambulanciu v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ambulanciu v odbore urgentná medicína , dopravnú zdravotnú službu a transport pacientov zo zdravotníckeho zariadenia do zdravotníckeho zariadenia, asistenčné služby zmluvným partnerom. Zároveň zabezpečujeme 24 - hodinovú pohotovosť pre prípad akútnych prevozov, prípadne výpomoci záchrannej zdravotnej službe v mimoriadnych situáciách prostredníctvom vlastného centrálneho dispečingu.

Základnou filozofiou spoločnosti je poskytovať predmetnú službu v čo najvyššej kvalite. Počas 20-tich rokov nášho pôsobenia sa nám tento ciel darí napĺňať.Získali sme certifikát manažérstva kvality podľa Európskej normy ISO 9001:2008.

Návštevná služba

Nové výjazdové vozidlá, prispievajú k bezpečnosti a dostupnosti lekára k pacientom.