Dopravná zdravotná služba

Zabezpečíme Vám prevoz sanitkou

Kontaktujte nás, ak sa potrebujete dopraviť alebo k lekárovi, od lekára domov, rovnako, ak Vás prepustili z nemocnice, prípadne potrebujete zabezpečiť prevoz medzi opatrovateľskými zariadeniami. V prípade, ak máte odporúčanie od lekára, bude prevoz hradený Vašou zmluvnou zdravotnou poisťovňou.

Non stop dispečing: 02/17 777

Mobil: 0904 112 000

Návštevná služba

Nové výjazdové vozidlá, prispievajú k bezpečnosti a dostupnosti lekára k pacientom.